Izleti – Brodom / Gliserima - Elafiti i Mljet

   U neposrednoj blizini, sjeverozapadno od Dubrovnika nalazi se skupina otoka i oto?i?a koje su Stari Grci nazvali Elafitima, uo?iv?i da zajedno tvore oblik jelena (elaphus – gr?. jelen). Ovu oto?nu skupinu ?ine ?ipan, Lopud, Kolo?ep, Olipa, Tajan i Jakljan, te niz manjih oto?i?a i grebena. Netaknuta priroda sa stjenovitim obalama i pje??anim pla?ama u?inila je ove otoke omiljenim odmorali?tem vlastele u doba Dubrova?ke Republike kada su ovdje nastali brojni ljetnikovci koji jo? i danas upotpunjuju idili?nu sliku oto?nih ribarskih mjesta.

   Otok ?ipan je najveci otok u skupni Elafita. Nastanjen je jo? u prapovijesno doba. U unutra?njosti otoka prostiru se kr?ka polja koja, otvaraju?i se na istoku i zapadu, stvaraju duboke zaljeve. Na obalama zapadnog zaljeva naselje je ?ipanska luka, dok se na obalama isto?nog zaljeva razvilo naselje nazvano Su?urad. Na otoku ?ipanu se nalazi mno?tvo privatnih ku?a sa apartmanima izgra?enih u stilu karakteristi?nim za to podru?je.

If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.

   Otok Lopud se nalazi sjevernozapadno od Dubrovnika. Drugi je po veli?ini Elafitskih otoka, te je smje?ten izmedu ?ipana i Kolo?epa zbog ?ega je u srednjem vijeku dobivao naziv insula media`(lat. srednji otok). Otok Lopud je najrazvijeniji Elafit. Popularna je pje??ana pla?a ?unj koja je ?esto odredi?te izletnika i kupa?a. Na svakom koraku izviru razne srednjovjekovne utvrde i kapelice koje do?aravaju povijest ovog oto?i?a. Lopud je miran otok i prikladan je za ljetovanje u ti?ini, me?u ?empresima, palmama.

   Otok Kolo?ep najbli?i je Dubrovniku. Na otoku su dva naselja - Gornje i Donje ?elo. Za razliku od ve?ine drugih jadranskih otoka, Kolo?ep je bogat plodnom zemljom i vodom, te je prepun bujne vegetacije. Jo? od davnina Kolo?ep je poznat kao otok ribara i koraljara, a danas se tu nalazi ozna?eno ribolovno podru?je koje obiluje jastozima i hlapovima.

   Otok Mljet je osmi po veli?ini otok u Hrvatskoj, jedan od najve?ih ju?nodalmatinskihotoka te ujedno najju?niji i najisto?niji od ve?ih hrvatskih otoka. Mljet pripada dubrova?koj skupini otoka i njezin je najve?i otok. Jednako kao i danas, Mljet je svu svoju povijest gravitirao isklju?ivo ovom podru?ju. Nalazi se u neposrednoj blizini Dubrovnika, Kor?ule, Elafitskih otoka, a od poluotokaPelje?ca ga dijeli Mljetski kanal.

Elafiti i Mljet foto galerija

Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep
Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Sipan Elafiti islands - Sipan
Elafiti islands - Sipan Elafiti islands - Sipan Elafiti islands - Sipan Mljet Mljet Mljet
Mljet Mljet Mljet
 

Preporu?eno

Itinerar izleta brodom na Elafitsko oto?je

   Sva nasa plovila opremljena su opremom za ronjenje i tubama za povlacenje. Redosljed obilska spremni smo mijenjati po nalogu gosta. Prporuceni raspored za cijelodnevni i poludnevni izlet je.

   Obilazak tri najljep?a otoka u Elafitskom arhipelagu - Kolo?ep, ?ipan i Lopud. Ovi Elafitski otoci obiluju sa suptropskom i mediteranskom vegetacijom a osim prirodnih ljepota tjekom povijesti bili su omiljena ljetovali?ta dubrova?kih plemi?kih obitelji o ?emu svjedo?e brojni ljetnikovci i dvorci. Tjekom krstarenja zaustavit ?emo se na svokom od ova tri otoka te ?ete u?ivati u njihovim prirodnim ljepotama i povijesnim znamenitostima.

   Na? obilazak Elafita po?inje na slikovitom otoku Kolo?ep. Otok ima samo dva naselja koja su me?usobno spojena brojnim stazama koje vode kroz vrtove i maslinike, otkrivaju?i ostatke gra?evina drevne arhitekture koje su rasute po cijelom otoku. Kolo?ep je savr?eno mjesto za bijeg daleko od energi?nog i u?urbanog svakdnevnog ?ivota... Zanimljivo je da na otoku uop?e nema nikakvih vozila ...

   Nakon otoka Kolo?ep otplovit ?emo na najve?i od Elafitskih otoka, ?ipan. Artefakti otkriveni na ovom otoku pokazuju da je prvi put naseljen u doba starih Ilira a i tijekom vladavine Rimskog carstva. Osim anti?kih vila i crkava otok je tako?er bogat prirodnim ljepotama. Centar otoka je bogato poljoprivredno podru?je s brojnim maslinicima, smokvama, agrumima i vinovom lozom.
    Nakon romanti?nog ?ipana, slijedi ru?ak koji zapo?inje aperitivom doma?om rakijom, zatim ?e biti poslu?ena pa?teta i tradicionalni dalmatinski ru?ak pripremljen na brodu uz salate iz na?eg vrta slijedi sezonsko vo?e a sve je naravno popra?eno dobrim doma?im vinom.

   Posljednji otok koji ?emo posjetiti na na?em izletu je otok Lopud. Otok je mnogi smatraju najljep?im od svih Elafitskih otoka a ujedno je to i najrazvijeni otok Elafitskog arhipelaga....
   Otok obiluje brojnim i prekrasnim pje??anim pla?ama i smediternskom vegetacijom. Lopud je idealno mjesto za kupanje kao i za ?etnju jer je bogat srednjovijekovnom arhihekturom i parkovima ...

   U povratku ?emo ploviti pokraj najizrazitije zna?ajke koja definira povijesni grad Dubrovnik, a to su njegove zidine. Na?e krstarenje po Elafitskim otocima zavr?ava uzbudljivom panoramom Dubrova?kih zidina s morske strane.