Izleti – Brodom / Gliserima - Elafiti i Mljet

   U neposrednoj blizini, sjeverozapadno od Dubrovnika nalazi se skupina otoka i oto?i?a koje su Stari Grci nazvali Elafitima, uo?iv?i da zajedno tvore oblik jelena (elaphus – gr?. jelen). Ovu oto?nu skupinu ?ine ?ipan, Lopud, Kolo?ep, Olipa, Tajan i Jakljan, te niz manjih oto?i?a i grebena. Netaknuta priroda sa stjenovitim obalama i pje??anim pla?ama u?inila je ove otoke omiljenim odmorali?tem vlastele u doba Dubrova?ke Republike kada su ovdje nastali brojni ljetnikovci koji jo? i danas upotpunjuju idili?nu sliku oto?nih ribarskih mjesta.

   Otok ?ipan je najveci otok u skupni Elafita. Nastanjen je jo? u prapovijesno doba. U unutra?njosti otoka prostiru se kr?ka polja koja, otvaraju?i se na istoku i zapadu, stvaraju duboke zaljeve. Na obalama zapadnog zaljeva naselje je ?ipanska luka, dok se na obalama isto?nog zaljeva razvilo naselje nazvano Su?urad. Na otoku ?ipanu se nalazi mno?tvo privatnih ku?a sa apartmanima izgra?enih u stilu karakteristi?nim za to podru?je.

   Otok Lopud se nalazi sjevernozapadno od Dubrovnika. Drugi je po veli?ini Elafitskih otoka, te je smje?ten izmedu ?ipana i Kolo?epa zbog ?ega je u srednjem vijeku dobivao naziv insula media`(lat. srednji otok). Otok Lopud je najrazvijeniji Elafit. Popularna je pje??ana pla?a ?unj koja je ?esto odredi?te izletnika i kupa?a. Na svakom koraku izviru razne srednjovjekovne utvrde i kapelice koje do?aravaju povijest ovog oto?i?a. Lopud je miran otok i prikladan je za ljetovanje u ti?ini, me?u ?empresima, palmama.

   Otok Kolo?ep najbli?i je Dubrovniku. Na otoku su dva naselja - Gornje i Donje ?elo. Za razliku od ve?ine drugih jadranskih otoka, Kolo?ep je bogat plodnom zemljom i vodom, te je prepun bujne vegetacije. Jo? od davnina Kolo?ep je poznat kao otok ribara i koraljara, a danas se tu nalazi ozna?eno ribolovno podru?je koje obiluje jastozima i hlapovima.

   Otok Mljet je osmi po veli?ini otok u Hrvatskoj, jedan od najve?ih ju?nodalmatinskihotoka te ujedno najju?niji i najisto?niji od ve?ih hrvatskih otoka. Mljet pripada dubrova?koj skupini otoka i njezin je najve?i otok. Jednako kao i danas, Mljet je svu svoju povijest gravitirao isklju?ivo ovom podru?ju. Nalazi se u neposrednoj blizini Dubrovnika, Kor?ule, Elafitskih otoka, a od poluotokaPelje?ca ga dijeli Mljetski kanal.

Elafiti i Mljet foto galerija

Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep Elafiti islands - Kolocep
Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Lopud Elafiti islands - Sipan Elafiti islands - Sipan
Elafiti islands - Sipan Elafiti islands - Sipan Elafiti islands - Sipan Mljet Mljet Mljet
Mljet Mljet Mljet
 

Recomended

Elafiti boat excursion itinerary

1. Atractive ride by superfast Il gommone around old city walls and panoramic cruise of island of Lokrum - 30 min

1. Snorkling* in caves of island of Kolocep and island of ?ipan. - 60 min

2. Free time on ?ipan (Su?ura?) walk around small fishermen's vilage Su?ura? on Island of ?ipan - 30 min

3. Lunch* at Hotel Bo?ica 4 star hotel.
     Menu: dry ham, cheese, marinied anchovies, calamari, potatoes, salad, cake. - 60 min

4. Adrenalin ride on tuba* - 45 min

5. Free time on Island of Lopud reserved for swiming and relaxing on sandy beaches - 150 min

   * Snorkling gear, lunch and tuba riding included in the price.

To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.